Op het moment is OP& nomadisch actief, wat betekent dat we geen vaste spot hebben maar op pop-up basis opereren. Op die manier werken we toe richting 2027 waarin we onze deuren openen op het Berlijnplein in Leidsche Rijn! Check de video op deze pagina om daar een eerste indruk van te krijgen.

Heb je ideeën of wil je graag kennismaken?
Reach out!

De Utrechtse space
voor makers met een
verbindend verhaal.