Open Presentatieruimte Utrecht
info@openutrecht.nl
De toekomstige Utrechtse bottom-up presentatieruimte voor beeldende kunst, mode & ontwerp. Vanaf heden nomadisch actief en vanaf 2025 gevestigd in Leidsche Rijn op het Berlijnplein. Een plek die staat voor verbinding door middel van kunst. Waar makerschap, experiment en educatie centraal staan en wat een podium moet bieden aan hen die zowel gevestigd zijn als beginnend.

The new and soon to be realized bottom-up exhibition space for visual arts, fashion & design in Utrecht. Currently nomadically active and located in Leidsche Rijn on Berlijnplein from 2025. A space that tries to connect through art. Where the focus lies on authorship, experiment and education and what should offer a stage to those who are both established as well as starting.Instagram @openutrecht

PROGRAMMAOP& Call (fashion)

Deadline 20 april 2023 | 23:59 | via info@openutrecht.nlOP&, faciliterend platform voor beeldende kunst, mode en ontwerp, is op zoek naar creatives die zich bezig houden met mode. Of je nou ontwerper, community, collectief, curator, fotograaf, of wat anders bent.

Hoe aanmelden?
Mail naar info@openutrecht.nl onder vermelding van OP& Call-Mode met,
- Wat het plan is (max 1 A4)
- Hoe en wanneer het uitgevoerd gaat worden (uiterlijk september 2023)
- Informatie over wie het project indient + link naar website/ instagram

Waar letten we op?
- Ben je actief in Utrecht?
- Vindt de uitkomst plaats in Utrecht?
- Is de uitkomst publiekelijk toegankelijk/ te zien?
- Past jouw plan bij de missie en visie van OP&? (faciliteren van makers die momenteel onvoldoende aansluiting vinden bij bestaande podia van Utrecht)

Hoe kan OP& jou supporten?
- Een financiële bijdrage voor kleinere projecten tot €1.250,- of grotere projecten
tot €5.000,- (ex. btw)
- Tijdens de uitwerking spreken we 2 keer samen af zodat je doelgericht vragen kan stellen en geven we eventueel feedback.
- Tijdens de uitwerking nodigen we 1 keer (een groep van) professional(s) uit, geralteerd aan jouw plan om te netwerken.
- Helpen vinden van presentatieruimte (indien nodig)
- OP& betrekt eigen netwerk bij de plannen/ uitkomst (wanneer gewenst)

Heb je nog vragen? Stel ze gerust door een mail te sturen naar info@openutrecht.nl

OP&, a facilitating platform for visual arts, fashion and design, is looking for creatives who are involved in fashion. Whether you are a designer, community, collective, curator, photographer, or something else.

How to apply?
Send an email to info@openutrecht.nl mentioning OP& Call-Mode with,
- What the plan is (max 1 A4)
- How and when it will be realised (September 2023 or earlier)
- Information about who is submitting the project + a link to a website/ instagram

What do we pay attention to?
- Are you active in Utrecht?
- Does the outcome take place in Utrecht?
- Is the outcome publicly accessible/ viewable?
- Does your plan fit OP&'s mission and vision? (facilitating creatives who are currently underrepresented within existing venues in Utrecht)

How can OP& support you?
- A financial contribution for smaller projects up to €1,250 or larger projects
up to €5,000 (ex. VAT)
- During the process we meet 2 times so that you can ask questions and so that we can provide feedback if necessary.
- During the process we invite (a group of) professional(s) once, related to your plan to network.
- Help find presentation space (if necessary)
- OP& involves its own network in the plans/ outcome (when desired)
Do you have any questions? Please let us know by sending an email to info@openutrecht.nlARCHIEF
OP& sessie 2  

18 januari 2022 | 18:00 - 21:00 | Berlijnplein

Een informele avond waarop verschillende makers worden uitgenodigd om gezamenlijk te presenteren en te reflecteren op onaffe werken onder begeleiding van OP&. Of dat nu een video is, een sculptuur, een stuk poëzie, een performance of iets anders.

An informal evening in which we invited all sorts of creators to collectively present and reflect on works in progress with the guidance of OP&. Whether that be a video, a sculpture, a piece of poetry, a performance or something else.Positive Regard  

11 januari 2022 | 17:30 - 20:30 | Teatro

Hoe vormt een identiteit zich en wat zorgt ervoor dat deze in stand wordt gehouden of juist wordt bijgeschaafd? Voor OP& als toekomstige presentatieruimte belangrijke vragen. Tijdens ‘Positive Regard’ nodigt OP& makers uit die allemaal op een eigen manier rondom dit thema werken om niet alleen hun werk aan publiek te presenteren, maar ook om samen met hen en OP& hierover in gesprek te gaan.

Met Lisa Konno, Cheyenn Pinas, HouseTMM, Kevin Osepa & Astronaut. Onder leiding van Triwish Hanoeman. Foto’s door Bart Leguijt.

How is an identity being formed and what ensures that it is maintained or possibly redefined? Important questions for OP& as a yet to be realised exhibition space. During ‘Positive Regard’ OP& invites different creators who all incorporate this theme in their own work. Not only to present their work to the public, but also to discuss it with them and OP&.

With Lisa Konno, Cheyenn Pinas, HouseTMM, Kevin Osepa & Astronaut. Led by Triwish Hanoeman. Pictures by Bart Leguijt.Tutti Frutti  

22 december 2022 | 19:30 - 01:00 | De Nijverheid

OP& en Studio Total nodigen je uit voor het grootste hello x-mas and vaarwel 2022 evenement vol bands en performances. Een avond om mensen te ontmoeten die je nog niet eerder hebt ontmoet en om acts te zien die je nooit meer zult vergeten. Gehost in De Nijverheid.

Met bF4KE, DJ blöd Heinie, C.D. De Gierboys, Dorpsstraat3, Guus Holtmans, Simone Schuffelen, Prijs & Dakhaas. Foto’s door Kaka Lee.

OP& and Studio Total invite you to the biggest hello x-mas and goodbye 2022 event full of bands and performances. An evening to meet people you've never met before and to see acts you'll never forget. Hosted at De Nijverheid

With bF4KE, DJ blöd Heinie, C.D. De Gierboys, Dorpsstraat3, Guus Holtmans, Simone Schuffelen, Prijs & Dakhaas. Pictures by Kaka Lee.
OP& sessie 1  

14 december 2022 | 18:00 - 21:00 | Berlijnplein

Een informele avond waarop verschillende makers worden uitgenodigd om gezamenlijk te presenteren en te reflecteren op onaffe werken onder begeleiding van OP&. Of dat nu een video is, een sculptuur, een stuk poëzie, een performance of iets anders.

An informal evening in which we invited all sorts of creators to collectively present and reflect on works in progress with the guidance of OP&. Whether that be a video, a sculpture, a piece of poetry, a performance or something else.
Culturele Zondag  

30 oktober 2022 | 12:00 - 17:00 | Berlijnplein

Een middag geprogrammeerd door Angelina Kumar. Met o.a Traveling Farm museum, Waste Bar, Natalja Gucheva, Sam Bachy, Maja Bolier & meer. Foto’s door Jelmer De Haas.

A day full of activities programmed by Angelina Kumar. With Traveling Farm museum, Waste Bar, Natalja Gucheva, Sam Bachy, Maja Bolier & more. Pictures by Jelmer De Haas.
Circus Fiasco  

8 oktober 2022 | NAR Café der Kunsten

Tijdens Circus Fiasco vieren we de mislukking in al zijn verschijningsvormen.
Live muziek, theater, performance, spoken word, open mic en andere toestanden!

Bij NAR café der kunsten met o.a. Postbus 54, Daisy Daisy, Broken toaster records, Ate von Hes, Dogmilk, Genante tante Kim, Thom van den Bosch, Guus Holtmans, Rowan de Beaufort, Scheitbek, BDR, Dj Discodip & Dj Naaimachine. Foto's door Hessel Stuut.

During Circus Fiasco we celebrate failure in all its forms.
Live music, theater, performance, spoken word, open mic and other activities!

At NAR café der kunsten. Acts by Postbus 54, Daisy Daisy, Broken toaster records, Ate von Hes, Dogmilk, Geante tante Kim, Thom van den Bosch, Guus Holtmans, Rowan de Beaufort, Scheitbek, BDR, Dj Discodip & Dj Naaimachine. Pictures by Hessel Stuut.Lost World  

23 september 2022 | Het RefectieHuis

Expositie Lost World is een samenwerking van OP& met fotograaf Maan Limburg. Deze expositie spiegelt door middel van beeld, geluid en kleur, de verschillen tussen de Nederlandse en Japanse  omgang met leegstand. Foto's door Yasmine Asha.

The Lost World exhibition is a collaboration between OP& and photographer Maan Limburg. By the use of images, sound and colour, this exhibition reflects on the different ways Dutch and Japanese people deal with all the abandoned buildings. Pictures by Yasmine Asha

Meer informatie op | More information at thelostworld.onlineDe toekomstige Utrechtse bottom-up presentatieruimte voor beeldende kunst, mode & ontwerp. Vanaf heden nomadisch actief en vanaf 2025 gevestigd in Leidsche Rijn op het Berlijnplein. Een plek die staat voor verbinding door middel van kunst. Waar makerschap, experiment en educatie centraal staan en wat een podium moet bieden aan hen die zowel gevestigd zijn als beginnend.


The new and soon to be realized bottom-up exhibition space for visual arts, fashion & design in Utrecht. Currently nomadically active and located in Leidsche Rijn on Berlijnplein from 2025. A space that tries to connect through art. Where the focus lies on authorship, experiment and education and what should offer a stage to those who are both established as well as starting.


Programma


20 apr. ‘23 (deadline) | OP& Call (fashion)


Hoe aanmelden?
Mail naar info@openutrecht.nl onder vermelding van OP& Call-Mode met,
- Wat het plan is (max 1 A4)
- Hoe en wanneer het uitgevoerd gaat worden (uiterlijk september 2023)
- Informatie over wie het project indient + link naar website/ instagram

Waar letten we op?
- Ben je actief in Utrecht?
- Vindt de uitkomst plaats in Utrecht?
- Is de uitkomst voor publiek?
- Past jouw plan bij de missie en visie van OP&? (faciliteren van makers die momenteel onvoldoende aansluiting vinden bij bestaande podia van Utrecht)

Hoe kan OP& jou supporten?
- Een financiële bijdrage voor kleinere projecten tot €1.250,- of grotere projecten
tot €5.000,- (ex. btw)
- Tijdens de uitwerking spreken we 2 keer samen af zodat je doelgericht vragen kan stellen en geven we eventueel feedback.
- Tijdens de uitwerking nodigen we 1 keer (een groep van) professional(s) uit, geralteerd aan jouw plan om te netwerken.
- Helpen vinden van presentatieruimte
(indien nodig)
- OP& betrekt eigen netwerk bij de plannen/ uitkomst (wanneer gewenst)

How to apply?
Send an email to info@openutrecht.nl mentioning OP& Call-Mode with,
- What the plan is (max 1 A4)
- How and when it will be realised
(September 2023 or earlier)
- Information about who is submitting the project + a link to a website/ instagram

What do we pay attention to?
- Are you active in Utrecht?
- Does the outcome take place in Utrecht?
- Is the outcome publicly accessible/ viewable?
- Does your plan fit OP&'s mission and vision? (facilitating creatives who are currently underrepresented within existing venues
in Utrecht)

How can OP& support you?
- A financial contribution for smaller projects up to €1,250 or larger project up to €5,000 (ex. VAT)
- During the process we meet 2 times so that you can ask questions and so that we can provide feedback if necessary.
- During the process we invite (a group of) professional(s) once, related to your plan
to network.
- Help find presentation space (if necessary)
- OP& involves its own network in the plans/ outcome (when desired)

Archive


18 jan. ‘23 - OP& sessie 2 

Een informele avond waarop verschillende makers worden uitgenodigd om gezamenlijk te presenteren en te reflecteren op onaffe werken onder begeleiding van OP&. Of dat nu een video is, een sculptuur, een stuk poëzie, een performance of iets anders.

An informal evening in which we invited all sorts of creators to collectively present and reflect on works in progress with the guidance of OP&. Whether that be a video, a sculpture, a piece of poetry, a performance or something else.


11 jan. ‘23 - Positive Regard

Hoe vormt een identiteit zich en wat zorgt ervoor dat deze in stand wordt gehouden of juist wordt bijgeschaafd? Voor OP& als toekomstige presentatieruimte belangrijke vragen. Tijdens ‘Positive Regard’ nodigt OP& makers uit die allemaal op een eigen manier rondom dit thema werken om niet alleen hun werk aan publiek te presenteren, maar ook om samen met hen en OP& hierover in gesprek te gaan.

Met Lisa Konno, Cheyenn Pinas, HouseTMM, Kevin Osepa & Astronaut. Onder leiding van Triwish Hanoeman. Foto’s door Bart Leguijt.

How is an identity being formed and what ensures that it is maintained or possibly redefined? Important questions for OP& as a yet to be realised exhibition space. During ‘Positive Regard’ OP& invites different creators who all incorporate this theme in their own work. Not only to present their work to the public, but also to discuss it with them and OP&.

With Lisa Konno, Cheyenn Pinas, HouseTMM, Kevin Osepa & Astronaut. Led by Triwish Hanoeman. Pictures by Bart Leguijt.
22 dec. ‘22 - Tutti Frutti

OP& en Studio Total nodigen je uit voor het grootste hello x-mas and vaarwel 2022 evenement vol bands en performances. Een avond om mensen te ontmoeten die je nog niet eerder hebt ontmoet en om acts te zien die je nooit meer zult vergeten. Gehost in De Nijverheid.

Met bF4KE, DJ blöd Heinie, C.D. De Gierboys, Dorpsstraat3, Guus Holtmans, Simone Schuffelen, Prijs & Dakhaas.

OP& and Studio Total invite you to the biggest hello x-mas and goodbye 2022 event full of bands and performances. An evening to meet people you've never met before and to see acts you'll never forget. Hosted at De Nijverheid

With bF4KE, DJ blöd Heinie, C.D. De Gierboys, Dorpsstraat3, Guus Holtmans, Simone Schuffelen, Prijs & Dakhaas.
14 dec. ‘22 - OP& sessie 1

Een informele avond waarop verschillende makers worden uitgenodigd om gezamenlijk te presenteren en te reflecteren op onaffe werken onder begeleiding van OP&. Of dat nu een video is, een sculptuur, een stuk poëzie, een performance of iets anders.

An informal evening in which we invited all sorts of creators to collectively present and reflect on works in progress with the guidance of OP&. Whether that be a video, a sculpture, a piece of poetry, a performance or something else.
30 okt. ‘22 - Culturele Zondag

Een middag geprogrammeerd door Angelina Kumar. Met o.a Traveling Farm museum, Waste Bar, Natalja Gucheva, Sam Bachy, Maja Bolier & meer. Foto’s door Jelmer De Haas.

A day full of activities programmed by Angelina Kumar. With Traveling Farm museum, Waste Bar, Natalja Gucheva, Sam Bachy, Maja Bolier & more. Photos by Jelmer De Haas.
08 okt. ‘22 - Circus Fiasco

Een viering van de mislukking in al zijn verschijningsvormen... Live muziek, theater, performance, spoken word, open mic en andere toestanden!

A celebration of failure in all its forms... Live music, theater, performances, spoken word, an open mic and other activities!23 sep. ‘22 - Lost World

Expositie Lost World is een samenwerking van OP& met fotograaf Maan Limburg. Deze expositie spiegelt door middel van beeld, geluid en kleur, de verschillen tussen de Nederlandse en Japanse  omgang met leegstand.

The Lost World exhibition is a collaboration between OP& and photographer Maan Limburg. By the use of images, sound and colour, this exhibition reflects on the different ways Dutch and Japanese people deal with all the abandoned buildings.
Berlijnplein 530 A A2
3541 CN Utrecht
IBAN     NL69TRIO0320486699
tnv Stichting OP&
KVK    8661713
BTW    NL864202410B01

Open Presentatieruimte Utrecht
info@openutrecht.nl

Open Presentatieruimte Utrecht
info@openutrecht.nl